Rapportage


Rapportage


De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen per schooljaar 3 rapporten mee. De data van de rapporten zijn op de kalender vermeld.

Aan de hand van een observatieverslag wordt voor de kinderen van groep 2 in januari en in juni een rapport samengesteld.

De jongste kleuters krijgen in de maand juni (vóór ze naar groep 2 gaan) een rapport aan de hand van een observatieverslag.


Bij de vorm van de rapporten hebben we gekozen voor cijfers en letters. De vakken worden beoordeeld met een cijfer en de onderverdeling / splitsing met een letter. De beoordeling van gedrag, concentratie, zelfstandigheid, e.d. wordt eveneens met een letter (g, rv, v, m, o) weergegeven. Voordat de rapporten mee naar huis gaan, wordt u in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht over de vorderingen van uw kind te spreken. Dit gebeurt op de zogenaamde "10-minuten-avonden".


Is 10 minuten naar uw mening te beperkt, dan bestaat de mogelijkheid om met de betreffende leerkracht een andere afspraak te maken. Voor het derde normale rapport wordt geen aparte "10-minuten-avond" belegd. Heeft u toch behoefte aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

In incidentele gevallen zal het initiatief tot een gesprek uitgaan van de leerkracht.