Voorscholen


Met de Voorscholen bij ons op de locaties, onderhouden wij een goed contact, om de overgang voor de kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We bezoeken elkaar bijvoorbeeld in de groep om elkaars werkwijze te bekijken en de kleuterleerkrachten krijgen informatie over de nieuwe kleuters. We bespreken praktische zaken en informeren elkaar over de dagelijkse gang van zaken. Tot slot plannen we gezamenlijke activiteiten.

Website van het SPD.


PSZ Dreumesland - VVE Wijk-Crabbehof/Zuidhoven

Voorschool Dreumesland, Bosstraat 1, 3317 KM Dordrecht
Tel: 06 31655797. Email: dreumesland@s-p-d.nl
 
Speeltijd: 08.30 – 11.30 uur en 13.00 – 15.00 uur
Groep 1 maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 2 maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 3 dinsdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 4 dinsdagmiddag en vrijdagochtend
Basisschool John F. Kennedyschool, www.kennedyschool.nl


PSZ Paddington - VVE Wijk-Sterrenburg


Voorschool Paddington, Eddingtonweg 3, 3318 BE Dordrecht
Tel: 06 31655798. Email: paddington@s-p-d.nl

Speeltijd: 08.30 – 11.00 uur
Groep 1 maandag- en donderdagochtend
Groep 2 dinsdag- en vrijdagochtend
Basisschool John F. Kennedyschool, www.kennedyschool.nl


PSZ Plons - VVE Wijk-Wielwijk


Voorschool Plons, Zuidendijk 363a, 3317 NR Dordrecht
Tel: 06 31655796. Email: plons@s-p-d.nl 

Speeltijd: 08.30 – 11.30 uur en 12.30 – 14.30 uur
Groep 1 maandagochtend en donderdagmiddag
Groep 2 maandagmiddag en donderdagochtend
Groep 3 dinsdagochtend en vrijdagmiddag
Groep 4 dinsdagmiddag en vrijdagochtend
Basisschool John F. Kennedyschool, www.kennedyschool.nl