Nieuwsberichten
Afbeeldingsresultaat voor prago
Prago Taallessen voor volwassenen

De Stichting Prago biedt taallessen aan voor volwassenen op verschillende niveaus. De taallessen zijn bedoeld voor volwassenen die de Nederlandse taal beter willen leren lezen en/of schrijven. De taallessen worden gegeven door gediplomeerde leerkrachten.

De taallessen in Dordrecht vinden plaats op maandag- en donderdagochtend vanaf 9.00-11.00 uur op de John F. Kennedyschool, Eddingtonweg 3 in de wijk Sterrenburg 1.
De kosten voor de taallessen zijn € 60,- per jaar.

Klik hier voor meer informatie.
 
Nieuws van de jeugdgezondheidszorg

Geachte ouders/verzorgers,


Met ingang van schooljaar 2017-2018 zal de jeugdgezondheidszorg de vragenlijsten digitaal gaan aanbieden!


De jeugdgezondheidszorg zet zich dagelijks in voor het begeleiden van de gezondheid, de groei en de ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er worden gezondheidsonderzoeken gehouden om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ziekten en problemen op latere leeftijd.  


Vragenlijsten zijn onderdeel van deze onderzoeken. Vanaf 1 september 2017 krijgen ouders de mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code(conform wettelijke afspraken rondom privacy) in te loggen op de website van Mijn Kind In Beeld (ouderportaal.jgz-rivascareyn.nl). Hiermee krijgen zij toegang tot de digitale vragenlijst van de JGZ. Zo zijn ouders mede verantwoordelijk voor het vullen van het dossier van hun kind.


Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 5-6 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind en controleert het functioneren van de ogen en de oren.

 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van de kinderen vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De leraar van het kind wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.

 • Tot slot hebben ouders met hun kind een afspraak met de jeugdarts.

Het gezondheidsonderzoek voor kinderen in de leeftijd van 10-11 jaar bestaat uit verschillende onderdelen.

 • De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van het kind.
  Indien nodig wordt de bloeddruk gemeten.
 • De leraar van de kinderen wordt gevraagd om een observatielijst in te vullen.

 • Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezondheid van het kind vragen wij ouders de digitale vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.
  De antwoorden uit deze vragenlijst worden opgenomen in het digitaal dossier van het kind en worden vertrouwelijk behandeld.
 • De antwoorden, vragen en opmerkingen op de vragenlijst en de resultaten van de meting, kunnen aanleiding zijn om ouders en kinderen uit te nodigen voor een vervolgafspraak.


U kunt een informatie/instructie filmpje over de digitale vragenlijsten bekijken op:

www.careyn.nl/ouderportaal

 
                       


 wordt weergegeven