De sfeer op de 3 locaties is veilig en vertrouwd. De kinderen gaan met plezier naar school en elk kind komt tot zijn recht. We wijzen de kinderen er steeds op dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een keer een kind gestraft, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. 

In de wijken Crabbehof en Wielwijk wordt  nauw samengewerkt met de leidsters van de voorscholen. In het gebouw van de locatie Bosstraat zijn 2 peutergroepen van Dreumesland gehuisvest. Op onze  locatie aan de Zuidendijk zijn 2 peutergroepen van voorschool Plons gehuisvest. Op de locatie Eddingtonweg zijn 2 peutergroepen van de voorschool Paddington gehuisvest.

De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct directeur. Op iedere locatie is de locatiemanager in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het schoolbeleid. De directie en de locatiemanagers vormen samen het management-team van de John F. Kennedyschool. 


henk wiersmaarie mierop

                                                                                               
directeur                     locatie                     locatie                       locatie

                                 manager                  manager                     manager

                                 Crabbehof                Wielwijk                      Sterrenburg

Henk Wiersma               Arie Mierop             Ruud Gode                  Rene de Wit