De sfeer op de 3 locaties is veilig en vertrouwd. De kinderen gaan met plezier naar school en elk kind komt tot zijn recht. We wijzen de kinderen er steeds op dat er regels gelden op school. Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. Natuurlijk wordt er wel eens een keer een kind gestraft, maar we steken veel meer energie in het belonen van goed gedrag. 

In de wijken Crabbehof en Wielwijk wordt  nauw samengewerkt met de leidsters van de voorscholen. In het gebouw van de locatie Bosstraat zijn 2 peutergroepen van Dreumesland gehuisvest. Op onze  locatie aan de Zuidendijk zijn 2 peutergroepen van voorschool Plons gehuisvest. Op de locatie Eddingtonweg zijn 2 peutergroepen van de voorschool Paddington gehuisvest.

Op iedere locatie is de locatiemanager in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van het schoolbeleid. De directie en de locatiemanagers vormen samen het management-team van de John F. Kennedyschool. 


henk wiersma  

                                                                                               
directeur                     locatie                             locatie                       locatie

                                 manager                           manager                   manager

                                 Crabbehof                         Wielwijk                    Sterrenburg

Henk Wiersma            Anneke van Prooijen          Ruud Gode                 Rene de Wit