Schooltijden


Op de locatie Eddingtonweg en Bosstraat gelden de volgende schooltijden:

Groep 1 t/m 4:
Ochtend: 08.30 - 12.00 uur
Middag: 13.15 - 15.15 uur
Woensdagochtend: 08.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8:
Ochtend: 08.30 - 12.00 uur
Middag: 13.15 - 15.15 uur
Woensdagochtend: 08.30 - 12.30 uur

De locatie Zuidendijk werkt met een continu-rooster. Alle kinderen beginnen elke dag om 08.30 uur en gaan (behalve woensdag) allemaal om 14.30 uur uit.

De kinderen van groep 1 en 2 pauzeren van 11.25 - 11.55 uur en eten daarna met elkaar in de groep. De kinderen van groep 3 t/m 8 eten eerst in de groep en gaan daarna naar buiten. 

Op woensdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit en de kinderen uit de bovenbouw (5 t/m 8) om 12.30 uur.

Pauze
De groepen 3 t/m 8 hebben 's morgens pauze. De kinderen spelen onder toezicht van een leerkracht buiten op het plein. Ze mogen het plein niet verlaten.

Eten en drinken
Alle kinderen kunnen deelnemen aan het drinken van schoolmelk. Op school zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. Na het invullen hiervan zullen wij ze aan de Melkunie toezenden. De betaling geschiedt rechtstreeks aan de Melkunie. 
De ochtendpauze is bedoeld om iets te drinken en brood of fruit te eten.
Bij de groepen 1 t/m 4 is het goed om de naam van het kind op de verpakking te zetten.