LeerlingzorgLeerlingzorgVanaf het moment dat leerlingen onze school binnenkomen, krijgen ze van de leerkrachten alle zorg en aandacht die ze nodig hebben. niet alleen op het gebied van het leren en ontdekken, maar ook in de omgang met andere leerlingen. Samenwerken, elkaar helpen en zorgen voor elkaar zijn op John F. Kennedyschool belangrijke zaken. Om de resultaten van het gegeven onderwijs te kunnen meten maken we gebruik van een aantal instrumenten. 


Bij de kleuters wordt de ontwikkeling bijgehouden met behulp van het Ontwikkelingsvolgsysteem voor het Jonge Kind. Leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen gedurende het gehele jaar toetsen op gebied van taal, technisch en begrijpend lezen, rekenen, spelling en wereldoriëntatie. Er worden in alle groepen toetsen afgenomen van het Cito-leerlingvolgsysteem. In groep 7 nemen we de Cito-entreetoets af en in groep 8 de Cito-eindtoets.


De hiervoor genoemde instrumenten geven een beeld van de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Er zijn echter meer factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van uw kind, zoals zelfstandigheid, hulpvaardigheid, sociale contacten, doorzettingsvermogen, concentratie, enz. 

Al deze zaken worden beoordeeld door de leerkrachten met wie uw kind te maken heeft. De beoordelingen zijn gebaseerd op observaties en op het functioneren van uw kind in de dagelijkse onderwijspraktijk.