Tussentijdse opvangTussentijdse opvangOp de John F. Kennedyschool bestaat de mogelijkheid om uw kind tussen de middag over te laten blijven. Dit is echter op de 3 locaties niet uniform geregeld.
Op de locatie Zuidendijk werken leerkrachten en leerlingen met een continurooster. Alle kinderen eten op school in de groep met de leerkracht. Zij gaan tussen de middag niet naar huis, maar alle kinderen gaan 's middags wel om 14.30 uur naar huis. Op de andere locaties is de verantwoordelijkheid en de organisatie voor het overblijven in handen van ouders en zijn er kosten aan verbonden. Op beide locaties wordt er gezamenlijk gegeten en na de maaltijd kunnen de kinderen onder toezicht binnen of buiten spelen. De kosten voor het overblijven bedragen aan de loc. Bosstraat € 1,50 per keer of € 6,00 per week. Aan de loc. Eddingtonweg betalen de kinderen € 1,50 per keer. Ook op de loc. Zuidendijk wordt een (kleine) vergoeding gevraagd. 


Het bevoegd gezag draagt zorg voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid
Overblijven 


Indien noodzakelijk kunnen kinderen overblijven. Wij willen u er echter wel op wijzen dat het overblijven hoofdzakelijk is voor kinderen:
waarvan de ouders werken of naar school moeten, waarvan ouders ziek zijn, die te ver van school vandaan wonen. 


Ouders moeten zelf bij school melden of hun kind moet overblijven, ook wanneer dit een enkele keer is. Slaat een kind een keer over moet dit ook gemeld worden. Kinderen brengen zelf hun lunch en drinken mee.

Er zijn vaste regels voor het overblijven. Mocht uw kind zich hier niet aan houden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en volgen maatregelen. De kinderen blijven over onder de professionele leiding van ouders die hiervoor scholing hebben gehad.