Wij en uw kind


Wij en uw kind


In de eerste plaats zijn wij er om leerlingen onderwijs te geven. De kwaliteit van dit onderwijs handhaven we op een zo hoog mogelijk peil. Daarnaast heeft de school in deze tijd ook een opvoedende taak. Leerlingen moeten normen en waarden leren en leren rekening te houden met elkaar. Dat alles zal het beste lukken in een omgeving waar het kind zich prettig voelt, waar veiligheid heerst en waar aandacht is voor de eigen talenten van elk kind. 

Wij streven er naar dat de sfeer op school veilig en vertrouwd is. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol.

Het karakter van onze openbare school is te typeren als: "Niet apart maar samen" en dat proberen we ook in praktijk te brengen.Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke algemene schoolse zaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis komt altijd ten goede aan het kind.
Natuurlijk gelden er op school regels waar de leerlingen zich aan moeten houden. Een enkele keer wordt er gestraft, maar wij verwachten meer resultaat van het belonen van goed gedrag. We leren de leerlingen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor een goede en veilige sfeer op school.