Team


Groepsleerkrachten
Elke jaargroep heeft een eigen leerkracht. Sommige leerkrachten werken parttime waardoor er ook groepen zijn die twee leerkrachten hebben. 


Intern begeleiders

Deze leerkrachten coördineren de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben: Yvonne van den Heuvel, Gerda Huijser en Yvonne Keppel.
                                                             

Yvonne Keppel            Yvonne v/d Heuvel              Gerda Huijser
interne begeleider       interne begeleider               interne begeleider
gr. 1 en 2                   gr. 3 t/m 8 Crabbehof          gr.3 t/m 8 Wielwijk
op alle locaties                                   
3 t/m 8 Sterrenburg

De intern begeleider

 • Ondersteunt zowel de leerlingen als de leerkrachten.
 • Bespreekt de groep en de zorgleerlingen met de leerkrachten.
 • Voert gesprekken met kinderen, leerkrachten, ouders en ondersteuners.
 • Beoordeelt, samen met de leerkracht de resultaten van de leerlingen.
 • Ondersteunt de leerkrachten in het omgaan met leerlingen met specifiek gedrag.
 • Beoordeelt samen met de leerkracht of leerlingen bevorderd kunnen worden.
 • Organiseert de afname van de toetsen van het cito leerlingvolgsysteem.
 • Organiseert het overleg met het ondersteuningsteam waarin schoolarts, ouder/kind coach en orthopedagoog overleggen over leerlingen waar we zorgen over hebben.
 • Zorgt voor aanmelding van leerlingen bij ondersteunende organisaties die
  team
  verder onderzoek kunnen doen.
 • Voert begeleidingsgesprekken met ouders en zorgverleners.
 • Let erop dat we in de zorg voor de leerlingen voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Voert gesprekken met de directie over de zorgen die er rond de kinderen zijn.
 • Houdt contact met andere scholen.
 • Ondersteunt de leerkrachten van de groepen 8 bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
 • Vraagt een handtekening aan ouders als er instanties of personen van buiten de school ingeschakeld worden voor het geven van zorg aan de kinderen.


Onderwijsassistenten
Aan onze school zijn onderwijsassistenten verbonden, zij ondersteunen de leerkrachten bij diverse werkzaamheden.


       Sandra Jansen
   onderwijsassistente
        

Coördinatoren
Deze leerkrachten coördineren een aantal groepen. Ze leiden daar de vergaderingen en bespreken punten met de directie tijdens de bijeenkomsten van de staf.
Sylvie Laurey (onderbouw = groepen 1/2)
Theo Batenburg (middenbouw = groepen 3 t/m 5)
Martijn de Zeeuw (bovenbouw= groepen 6 t/m 8)


Vakleerkracht gymnastiek

Els Tchai en Petra Belder verzorgen een deel van de gymnastieklessen in de groepen 3 t/m 8.


Stagiaires

Een aantal leerkrachten heeft studenten in de klas.