Wat gaat mijn kind leren?


Wat gaat mijn kind leren?


Als uw kind op school komt beschikt het al over heel wat kennis en vaardigheden, allemaal bij u thuis geoefend en aangeleerd.

De school sluit aan bij de grote verschillen die bestaan tussen de kinderen. We hebben bewust gekozen voor klassen met 4- en 5-jarigen in dezelfde groep. Daardoor is er in de kleutergroepen materiaal op vele niveaus aanwezig. 
 
 
Jonge kinderen leren het beste in concrete situaties, waarbij ze al hun zintuigen gebruiken. In de kleutergroepen zijn de materialen en werkwijzen zo uitgekozen, dat uw kind al spelend leert. Aan het eind van de kleuterperiode heeft uw kind begrippen geleerd die helpen bij het leren rekenen en lezen.

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. Ook de inrichting van de lokalen en de manier van werken is anders. Er wordt gewerkt, gespeeld en geleerd aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal, op het plein en in de kring. Leren gebeurt vooral door spelen. In groep 1 is dit nog heel vrij, terwijl in groep 2 meer gerichte opdrachten gegeven worden.
De meeste "vakken" komen in samenhang, aan de hand van een onderwerp (thema) aan de orde. Voorbeelden van thema`s zijn: vervoer, lente, lichaam, markt en winkel. Een belangrijk moment in de groep is de kring. In de kring worden niet alleen de belevenissen van de leerlingen zelf besproken, maar komen ook allerlei leeraspecten aan de orde: taalactiviteiten, muzikale vorming, leer gesprekjes over een bepaald onderwerp (thema). Ook het eten en drinken tijdens de ochtend gebeurt in de kring.
Er zijn twee soorten activiteiten die centraal staan in groep 1 en 2: het werkuur en het spelen. In het werkuur worden via een verschillende volgorden diverse, zowel vrije als door de leerkracht opgelegde, opdrachten uitgevoerd. Het spelen vindt zowel binnen als buiten plaats. 


In groep 3 en 4 ligt een belangrijk accent op het leren lezen en schrijven en het opbouwen van voldoende taal- en rekenvaardigheid. Daarvoor gebruiken wij eigentijdse methoden, die de nodige differentiatie mogelijk maken. Dit houdt in dat we kinderen de nodige extra's kunnen bieden, meer oefening en herhaling of juist meer uitdaging.
 

Vanaf groep 5 gaat uw kind per week langer naar school. Er wordt ook een aantal nieuwe vakken toegevoegd, zoals aardrijkskunde, Engels, geschiedenis en natuuronderwijs. 

In alle groepen wordt ook aandacht besteed aan tekenen, handvaardigheid en muziek.

De digitale middelen (Chromebook/ laptop) zijn tegenwoordig een heel vanzelfsprekend hulpmiddel in het onderwijs. Elke leerling maakt op zijn niveau kennis met het werken met een digitaal hulpmiddel. De leerlingen uit de lagere groepen doen dit nog vaak onder leiding van een leerkracht, terwijl de leerlingen uit de hogere groepen dit meestal zelfstandig doen.