albums


Stichting leergeldStichting leergeld 
Stichting leergeld wil voorkomen dat schoolgaande kinderen uit minima gezinnen ten gevolge van armoede niet kunnen deelnemen aan het sociaal maatschappelijk leven op en rond de school. Als zij niet kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. En dat is slecht voor de betrokken kinderen en slecht voor de samenleving

Deze uitsluiting dreigt omdat zij vanuit de inkomenssituatie van het gezin waa
rin zij opgroeien, niet kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten, omdat deze simpel weg niet bekostigd kunnen worden.

VOOR WIE IS LEERGELD BEDOELD?
Stichting leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar

▪ met een laag inkomen ▪ woonachtig in Alblasserdam, Dordrecht, Heerjansdam, H.I. Ambacht, Nieuw - Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht ▪ die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere regeling.


OM WELKE KOSTEN GAAT HET?
Uitgaven voor:

school
sportclub
vereniging
muzische vorming
kindervakantiewerk

alle overige kosten die eraan bijdragen dat kinderen zich kunnen, ontplooien ook in relatie met anderen.

Voor meer informatie kunt u naar de website van stichting leergeld.

Klik hier voor het inschrijf formulier