albumsOuderraad


Wat is de ouderraad?


Ouderraad John F.Kennedyschool
De ouderraad bestaat een aantal enthousiaste ouders, waarvan de samenstelling jaarlijks wordt bepaald. Geheel zelfstandig, maar natuurlijk altijd onder de verantwoordelijkheid van het team, wordt alles met liefde en plezier gedaan voor de leerlingen en het team.

Op iedere locatie is een locatieouderraad en deze heeft tot taak om als schakel tussen de school en het gezin te functioneren.

De activiteiten die door OR georganiseerd en/of ondersteund worden:
 • Sinterklaas
 • Kerstviering
 • Paasactiviteit
 • Bingo
 • Koffieochtend voor de ouders                               
 • Schoolreizen
 • Disco-avond
 • Vieringen
 • Excursies
 • Sportactiviteiten
 • Sport- en speldag
 • Filmavond
 • Theateravond
 • Versieren van het schoolgebouw

Is de ouderbijdrage verplicht?
Onderwijs in Nederland is gratis. Hieruit vloeit voort dat ouders niet verplicht kunnen worden tot betaling voor de extra activiteiten die de school organiseert. Toch mag er een zekere solidariteit verwacht worden. Immers, zonder de ouderbijdrage kunnen feestelijke extraatjes, voor de kinderen toch vaak de kers op de slagroomtaart, niet georganiseerd worden. Als ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, moeten hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de extra activiteiten. Mocht het betalen van de ouderbijdrage voor u een probleem zijn, dan kunt u altijd nog een beroep op stichting leergeld doen.


Contact
Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse zelf lid te worden van de Ouderraad? Wilt u vrijblijvend een vergadering bijwonen? Of heeft u een andere vraag, opmerking of suggestie voor de OR?
Neem dan gerust contact op met een van de ouderraad leden op een van de locaties.