albums


Hoe verloopt een dag in de onderbouw
Hoe verloopt een dag in de onderbouw


Op de John F. Kennedyschool hebben we ervoor gekozen om de kinderen van groep 1 en 2 samen in één groep te plaatsen. Kinderen leren veel met en van elkaar. Kleuters helpen elkaar graag. 

In de kleutergroepen werken we met de methode Piramide. Piramide werk met thema's.
Bij elke groep hangt een kaart waarop staat welk thema aan de orde is.
Alle activiteiten  staan  in het teken van dat thema. 

De dagen verlopen volgens een vast rooster. Dat rooster wordt aan de kinderen duidelijk gemaakt door middel van dagritmekaarten.
De dag begint met een kringactiviteit. Vervolgens wordt er gewerkt. Daarna wordt er wat gegeten en gedronken. 
Aansluitend spelen we buiten, is er gym- of nog een kringactiviteit. 
De volgorde wisselt per dag en per groep.

Tijdens het werken (wat de kinderen vaak "spelen" noemen) wordt er gekeken hoe de opdrachten gedaan worden. 
In de kleutergroep wordt een basis gelegd voor de rest van de basisschoolperiode.