albumsOnderbouw


De onderbouw

Groep 1 en 2
                                                                                                        


Kleuters leren door te spelen. Een veilige en vertrouwde omgeving is voor ons een voorwaarde. De kinderen hebben het dan naar hun zin, en doen mee met de activiteiten. Wij creëren een uitdagende, veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen spelenderwijs leren.

De kleutergroep bestaat uit kinderen van groep 1 en groep 2, we noemen dit een heterogene groep. De jongste kinderen leren van de oudere kinderen en de oudste kleuters helpen de jongsten. Dit vinden wij belangrijk voor de sociale ontwikkeling.

Afhankelijk van het aantal leerlingen is er soms een “instroomgroep” 1 of een groep 2.

In het kader van de voor- en vroeg schoolse educatie (VVE) wordt er met Piramide gewerkt. Dit is een educatieve methode van de Cito-groep, die start op de peuterspeelzaal en doorloopt in groep 1 en 2 van de basisschool.

De methode geeft thema’s aan die dicht bij de belevingswereld van kleuters staan. Zoals bijvoorbeeld wonen, kleding en de supermarkt. Alle gebieden die een belangrijke rol spelen in de groei van kinderen komen aan de orde. Motoriek, spel, taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling worden in activiteiten verwerkt.

In een combinatie van spelen, werken en leren worden de kinderen g
estimuleerd in hun ontwikkeling. Dezelfde thema’s komen ieder jaar aan de orde en worden steeds iets verder uitgediept. Bovendien biedt herhaling herkenning.

Gedurende de kleuterperiode wordt uw kind geobserveerd en worden gegevens vastgelegd. Dit is van belang om bij het geven van opdrachtjes en “werkjes” goed aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind. Hierdoor kan het zo zijn dat een jonge kleuter al met een puzzel bezig is waar normaal gesproken oudere kleuters mee werken, of dat een oudere kleuter nog niet toe is aan een bepaalde opdracht.