albumsBovenbouw


De bovenbouw


bovenbouw
Groep 6 t/m 8


Vanaf groep 6 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. We werken hier volgens een
klassikale groeperingsvorm. Wij werken met enkelvoudige groepen en daar waar noodzakelijk een combinatie van twee opeenvolgende groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.

In de groepen 6 t/m 8 staat het lesgeven centraal in het bijbrengen van de vaardigheden van taal en rekenen.

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt verteld over de leerstof die uw kind dat schooljaar krijgt.

Een aantal vakken wordt niet in alle leerjaren gegeven. Engels wordt bijvoorbeeld alleen gegeven in de groepen 6, 7 en 8.