albumsGroepen


De onderbouw


Groep 1 en 2

De jongste en oudste kleuters zitten op De Bever in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. Een uitzondering daarop is een kleutergroep, die wij in de loop van een schooljaar starten bij extreme groei van het aantal leerlingen. Hierin zitten alleen kinderen die net vier jaar zijn geworden.
Lees verder...


ouder


De middenbouw


Groep 3,4 en 5

De jongste en oudste kleuters zitten op De Bever in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. Een uitzondering daarop is een kleutergroep, die wij in de loop van een schooljaar starten bij extreme groei van het aantal leerlingen. Hierin zitten alleen kinderen die net vier jaar zijn geworden.


  school


De bovenbouw


Groep 6 t/m 8

Vanaf groep 6 gaan de diverse vakken een andere rol spelen. We werken hier volgens een klassikale groeperingsvorm, waarbij wordt uitgegaan van enkelvoudige groepen en daar waar noodzakelijk een combinatie van twee opeenvolgende groepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Uitgangspunt is dat de kinderen dezelfde basisleerstof krijgen.